´╗┐Beneficiaza de alocatie de sustinere familiile formate din persoana singura si copiii in varsta de pana la 18 ani aflati in intretinere si care locuiesc impreuna cu aceasta, denumite familii monoparentale.

Cine beneficiaza de alocatia de sustinere ?

Alocatia de sustinere pentru familia monoparentala se acorda lunar familiei, daca aceasta realizeaza venituri nete lunare pe membru de familie de pana la 470 lei.

Cuantum

70 lei pentru familia cu un copil;
80 lei pentru familia cu 2 copii;
85 lei pentru familia cu 3 copii;
90 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii.
Documente necesare

Cererea pentru stabilirea si acordarea alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala este insotita de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile acesteia.

Cererile pentru stabilirea si acordarea alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala se intocmesc de reprezentantul familiei si se inregistreaza la primaria localitatii sau, in a carui raza teritoriala locuieste familia. In cazul familiilor fara locuinta, cererea se inregistreaza la primaria localitatii in a carui raza teritoriala acestea traiesc.

Termene

Dreptul la alocatia de sustinere pentru familia monoparentala se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii.

Plata alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala se suspenda in luna urmatoare celei in care se constata una dintre urmatoarele situatii:

nu se prezinta, pentru copiii de varsta scolara, din 3 in 3 luni, dovada frecventarii cursurilor;
pe perioada incredintarii copilului unei institutii de asistenta sociala sau unui asistent maternal profesionist;
agentia jueteana pentru prestatii sociale constata ca dreptul la alocatia familiala complementara a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenta familiei ori veniturile realizate sau pe parcursul acordarii au intervenit modificari ale acestora;
pe o perioada de 3 luni consecutive se inregistreaza mandate postale returnate pentru titularul alocatiei familiale complementare
Dreptul la alocatia de sustinere pentru familia monoparentala inceteaza in luna urmatoare celei in care se constata una dintre situatiile:

beneficiarul nu mai indeplineste conditiile de acordare;
plata a fost suspendata si, in termen de 3 luni de la data suspendarii, nu au fost prezentate dovada frecventarii cursurilor, pentru copiii de varsta scolara
Modificari

In cazul in care intervin modificari cu privire la componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala are obligatia ca, in termen de maximum 5 zile, sa comunice in scris primarului modificarile intervenite.

In situatia in care, dupa stabilirea dreptului la alocatie de sustinere, titularul, opteaza pentru o alta forma de plata, acesta comunica in scris agentiei teritoriale.

In cazul in care opteaza pentru plata in cont curent personal sau cont de card, comunicarea este insotita de extrasul de cont care cuprinde numele titularului, codul IBAN, numarul de cont, banca si filiala unde este deschis contul ori, dupa caz, de alte documente emise de unitatea bancara, care sa cuprinda aceste informatii. Lista bancilor agreate este vizibila in partea dreapta-sus a site-ului.
Links